НОВАТОРСЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ШИРОКОГО КОЛА МУЛЬТИФАКТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Коротка Олена Валеріївна

лікар загальної практики – сімейної медицини вищої категорії

«Життя коротке, шлях мистецтва довгий, зручний випадок скороминущий, досвід оманливий, судження важке.
Тому не тільки сам лікар повинен вживати в справу все, що необхідно,
але і хворий, і оточуючі, і зовнішні обставини повинні сприяти лікарю в його діяльності».

Гіппократ

   ТОВ «Науково-виробничий центр «ЛОГОС» понад 25 років (з 1992 р.) успішно працює як одна з ланок позабюджетного сектора мережі охорони здоров'я України, здійснюючи науково-практичну діяльність в медичній галузі шляхом пропозицій сукупності розроблюваних прогресивних медичних лікувальних технологій, захищених патентами України і інших країн, в рамках науково обґрунтованої медичної практики та принципів доказової медицини.

   Медичний центр ТОВ «Науково-виробничий центр «ЛОГОС» (Ліцензія МОЗ України, «Загальна практика - сімейна медицина»), за напрямком своєї діяльності відноситься до амбулаторних центрів новаторських медичних технологій.

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТОВ «Науково-виробничий центр «ЛОГОС» - це

- Продовження науково-практичного шляху династії новаторів д.м.н., професора педіатрії П.М.Гудзенко ("Лауреат Державної Премії УРСР в галузі медицини" (1972), «Енциклопедія Сучасної України», Київ, 2007, Т.7, с. 104) і к.м.н., педіатра, а в подальшому терапевта В.В.Архіпової; д.м.н., професора педіатрії Ж.П.Гудзенко ( «Енциклопедія Сучасної України», Київ, 2007, Т.7, с.103) і д.м.н., професора хірургії В.Н.Короткого ("Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки" (1986), "Заслужений діяч науки і технікми  України" (1999), «Енциклопедія Сучасної України», Київ, 2014 року, Т.14, с.217), - НОВАТОРІВ з пріоритетом наукової думки в медицині:  з 1946р. (П.М.Гудзенко) протягом 20 років на Буковині, потім 18 років в Києві - організація медичної допомоги дітям в Україні з науково-практичною спадщиною в питаннях хр. дизентерій, туберкульозу дітей і підлітків, стафілококових захворювань у дітей молодшого і старшого віку, дитячої нефрології, імуномодуляції місцевого імунітету, вигодовування дітей раннього віку, збалансованого харчування для дітей, які стали основними і для дорослих; з 1946р. (В.В.Архіпова) - перша тимпанопункція (1948р.) в СРСР ("Руководство з отоларингології", Медгиз., 1960 р., Том 2, стор.198.);  з 1967р. (Ж.П.Гудзенко) - проблемні питання з дитячої гастроентерології зокрема клініки, діагностики, лікування панкреатиту у дітей, що знайшло відображення в першій монографії присвяченій проблемам панкреатиту в практиці інтерніста, виданої на території колишнього СРСР (1980р., Медицина, Москва) , з 1990р. озброївшись досягненнями фундаментальних наук були розроблені і впроваджені в клініку методи лікування широкого кола захворювань неінфекційної природи. Так викристалізувалася клінічна трофологія, знайшла свій відбиток у книзі «Захворювання підшлункової залози у дітей» (1990р., Медицина, Ташкент, УзССР, с.180-278), а системний підхід в лікуванні хворого з його нейротрофометаболічними особливостями вже тоді став міждисциплінарним, що знайшло відображення в наукових публікаціях із суміжними спеціалістами; з 1967р. (В.М.Короткий) - розроблені оригінальні тактичні підходи і методики оперативних втручань лікування синдрому портальної гіпертензії ("Державна Премія УРСР" (1986)), науково обгрунтована тактика органозберігаючої хірургії при захворюваннях панкреато-біліарної системи, розроблені варіанти органозберігаючих операцій в лікуванні виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, обґрунтовано доцільність звуження сфери застосування ваготомії при наявності широкої палітри високоефективних антисекреторних медикаментозних засобів;  з 1993р. світовий пріоритет (Ж.П.Гудзенко, О.В.Коротка - патенти України, Європатент, США, Канади, Росії (22)) в лікуванні деяких захворювань, що важко піддаються лікуванню  -  ожиріння, порушення пігментації шкіри (вітіліго), псоріаз, нейродерміт та ін.

- Об'єднання науково-практичних напрямків, як надбання новаторства і клінічного досвіду лікарів кількох поколінь і що немало важливо різних спеціальностей, в кожній з яких лікар йшов своїм тернистим науковий кроком, залишаючи для наступних вектор пошуку для вирішення медичних завдань.

- АВТОРСЬКІ (д.м.н., проф. Гудзенко Ж.П., Коротка О.В.) новаторські лікувальні науково-обґрунтовані технології, авторизовані і захищені патентами України і інших країн для підвищення ефективності медичної допомоги в лікуванні хронічних захворювань неінфекційної природи, з метою попередження ранньої непрацездатності, передчасної старості, підвищення якості життя, продовження активного творчого періоду людини і довголіття - на благо самої людини і України.

- Розвиток міждисциплінарної науки - клінічної трофології, а також впровадження ідеології науково-обґрунтованого трофологічного підходу в лікувальну практику для надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги населенню.

-  Інтегральний, системний підхід в діагностиці і лікуванні мультифакторних станів

-  СТАЦІОНАРОЗАМІНЮЮЧІ лікувальні технології

-  Індивідуальний підхід в стратегії лікування поєднаних хвороб

 

ЦІЛЬ СТВОРЕННЯ

   Медичний центр, ТОВ «НВЦ «ЛОГОС» - ланка в ланцюзі приватного позабюджетного сектора ЛПУ МОЗ України, створений з метою:

    1. Захисту національних інтересів, розв'язання соціально значущої проблеми - запобігання захворюваності шляхом сприяння збереженню і зміцненню здоров'я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей, як найвищої соціальної цінності;

   2. Власного внеску в розвиток медичної науки і практики - оптимізації терапевтичних підходів завдяки впровадженню сукупності розроблених авторських (Гудзенко Ж.П., Коротка О.В.) медичних лікувальних науково обґрунтованих технологій, авторизованих і захищених патентами України та інших країн для підвищення ефективності медичної допомоги в лікуванні хронічних захворювань неінфекційної природи, наслідком яких є зниження якості життя, рання непрацездатність, передчасне старіння.

   3. Активної профілактики, ранньої діагностики, своєчасного лікування захворювань і запобігання хронічного розвитку хвороби, - а саме скорочення прямих і непрямих втрат суспільства за рахунок зниження захворюваності і непрацездатності населення;

   4. Сприяння ефективному розвитку системи охорони здоров'я в Україні, проведення структурних змін у медичній галузі у відповідності з поточними вимогами часу і законодавством України, впровадженню світових, європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу, спрямовані на підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості життя і збереження генофонду українського народу.

 

ЛІКАРІ МЦ ТОВ «НВЦ« ЛОГОС»Ж.П.Гудзенко Науковий керівник Медичного центру ТОВ «НВЦ «ЛОГОС»

   Науковий керівник Медичного центру ТОВ «НВЦ «ЛОГОС» - Ж.П.Гудзенко, доктор медичних наук (1980), професор (1981). Ініціатор нового напряму в медицині - клінічної трофології, на фундаменті якої базуються основні принципи розроблених під її керівництвом нових лікувальних технологій. Наукова спрямованість робіт - патологія підшлункової залози і особливості її ураження в дитячому віці, клінічна трофологія набута патологія обміну речовин, дігестивно-метаболічний генез формування мультифакторних захворювань, порушення ендоекологічної рівноваги в організмі як відкритої біотрофной системи, що самоорганізується і саморозвивається. (З Кн. «ЮвілейнО.В.Коротка Провідний спеціаліст Медичного центру ТОВ «НВЦ «ЛОГОС»е видання «85 років (1918-2003) Київській мед. Академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика», К., 2003; З Кн. «Енциклопедія сучасної України». Том 7. К., 2007, с.103), до 170 науч.р., 22 патенти;

  
Провідний спеціаліст Медичного центру «АВТОРИЗОВАНИХ НОВАТОРСЬКИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ТОВ «НВЦ «ЛОГОС» - О.В.Коротка, педіатр, лікар загальної практики - сімейної медицини вищої категорії. Розробник інноваційних засобів лікування та лікувальних технологій широкого кола хронічних мультифакторних захворювань неінфекційної природи у фокусі системного трофологічного підходу з міждисциплінарних позицій в лікувальній практиці інтерніста. 1993-2001рр. науково-практична робота, презентації запатентованих авторських технологій лікування в США: дисхромії шкіри в World Vitiligo Foundation, Cincinnati city, state OHIO, USA (1993); University of Cincinnati Medical Center, state of Ohio; Yale University, Department of Dermatology, New Haven (1997); Швейцарії, "Newpharm & Trading SA", 
Figino (1998) та ін.. Має 30 річний досвід медичної практики з розробки та впровадження авторських лікувальних технологій; до 100 наукових публікацій, 18 патентів на винаходи.

 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ

   РОЗРОБЛЕНІ АВТОРСЬКІ (д.м.н., проф. Гудзенко Ж.П., Коротка О.В.) новаторські лікувальні науково-обґрунтовані технології, авторизовані і захищені патентами України і інших країн для підвищення ефективності медичної допомоги в лікуванні хронічних захворювань неінфекційної природи, з метою попередження ранньої непрацездатності, передчасної старості, підвищення якості життя, продовження активного творчого періоду людини і довголіття - на благо самої людини і України.

   
Розроблені лікувально-реабілітаційні медичні технології базуються на принципах науково-практичної та доказової медицини в рамках моніторингу 1992-2015рр., які об'єднують прогресивну технологію аналізу та інтерпретації наукової інформації, використання кращих результатів клінічних досліджень для вибору лікування конкретного пацієнта і інтеграцію наукових доказів з клінічним досвідом і очікуваннями пацієнтів, постійно удосконалюються відповідно до розширення кола сьогоднішніх завдань. Передові лікувальні технології характеризуються високим ступенем терапевтичної ефективності - зворотна динаміка хвороби і одужання спостерігаються в межах 81-92% відповідно різним нозологічним формам. Основу високих терапевтичних результатів, що досягаються  - складають патогенетично обґрунтовані з позицій трофологічного підходу (Гудзенко Ж.П., 1992), розроблені медичні технології системної трофопротекціі і активації саногенезу людини, що базуються на адекватному субстратному забезпеченні процесів репаративної регенерації тканин в векторі основоположних принципів міждисциплінарної науки трофології
.

 

НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 

   МЦ ТОВ «НВЦ «ЛОГОС» як амбулаторний центр «авторизованих НОВАТОРСЬКИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» надає медичні послуги як відповідно до затверджених МОЗ України галузевим уніфікованим стандартам лікувально-діагностичного процесу медичної допомоги в амбулаторних умовах, так і в рамках новаторських медичних науково-обґрунтованих лікувально-відновлювальних технологій сукупності авторських розробок, в лікуванні неінфекційних захворювань мультифакторній природи, захищених патентами України та ін. країн, а також на підставі авторського «ноу-хау».

 

   НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ в рамках загальної практики-сімейної медицини (Ліцензія МОЗ України) відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів МОЗ України, внутрішніх розпорядчих документів МЦ ТОВ «НВЦ «ЛОГОС» -

- Інтегральний, системний підхід в діагностиці і лікуванні мультиморбідних станів
- Індивідуальний підхід в стратегії лікування поєднаних хвороб
- Стаціонарозамінні лікувальні технології
АВТОРСЬКІ (д.м.н., проф. Гудзенко Ж.П., Коротка О.В.) новаторські лікувальні науково-обґрунтовані технології, авторизовані і захищені патентами України і інших країн.

В ЛІКУВАННІ

  хронічних захворювань неінфекційної природи в рамках загальної практики сімейної медицини

  гастроентерологічної патології

          поєднаних зах. дуодено-холедохо-панкреатичної зони

  ряду  окремих порушень дісметаболізму і нервової трофіки ( АВТОРСЬКІ  патентовані лікувальні технології):

  вітіліго; гіперпігментації шкіри (дисхромій шкіри) 

  псорвазу

  ожиріння 

  алергодерматозів (нейродерміту, екземи та ін.)

  облисіння осередкового

  дисбактеріозу кишечника

  періодична ацетономічна блювота

—  короткозорості прогресуючої

  аллергії харчової, та ін.

 а також -

        —  захворювань групи часто хворіючих дітей (часті ГРВІ, рецидивуючий бронхіт, обструктивний, астматичний синдроми, бронхопневмонія - на тлі вторинного імунодефіциту)

         —  астено-невротичних станів та ін. проявів церебростенії

         —  синдрому хронічної втоми

         —  метеозалежності

         —  проблемної  шкіри (на тлі вторинного імунодефіциту)

         —  передчасного  старіння (як прояву дісметаболізму і тканинної дистрофії)

 


ДОКУМЕНТИ
МЦ «АВТОРИЗОВАНІ НОВАТОРСЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «НВЦ «ЛОГОС»

    ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТОВ «НВЦ «ЛОГОС»

    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

   ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПРОПОЗИЦІЯ)  на надання медичних послуг медичним центром «АВТОРИЗОВАНІ НОВАТОРСЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «НВЦ «ЛОГОС»

    ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ*

* Згідно законодавства України та найбільш значущим міжнародним актам з прав громадян у галузі медицини
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 р., Конституції України від 28.06.96 р., Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. ...Лісабонській декларації Всесвітньої медичної асоціації ПРО ПРАВА ПАЦІЄНТІВ, ДЕКЛАРАЦІІ ПРО РОЗВИТОК ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У ЄВРОПІ…

    КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛІКУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ В РАМКАХ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ПЕДІАТРІЇ.

    КОМПЛЕКСНІ ТА ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

    ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО  РОЗПОРЯДКУ  медичного центру  ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЛОГОС»

  ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ НА СПОСТЕРЕЖЕННІ (МОНІТОРИНГУ) ПАЦІЄНТІВ В МЦ «АВТОРИЗОВАНІ НОВАТОРСЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «НВЦ «ЛОГОС»

  ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ СЕРВІСНИХ  ТА ІНШИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ  «АВТОРИЗОВАНІ НОВАТОРСЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВа «НВЦ «ЛОГОС»

   ТАРИФ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПО МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРУ ТОВ «НВЦ «ЛОГОС»

   ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДУКЦІЙНІ ПРОГРАМИ, як рівні підвищення лояльності щодо пацієнтів Медичного центру "Авторизовані новаторські лікувальні технології"  ТОВ "Науково-виробничий центр "Логос"

    АТЛАС РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ МУЛЬТИФАКТОРНОЇ ПРИРОДИ

  ПРОСПЕКТ «Вітіліго виліковне! Нова ефективна лікувальна технологія відновлення пігментації при вітіліго. Вчені змусили працювати пігментні клітини шкіри»

    PROSPECT «Vitiligo is Curable?! The approach to treat patients with Vitiligo».  

    PROSPECT «VITILIGO IT IS CURABLE! The new effective medical technology Vitiligo is absolute reality of our days».

    ПРОСПЕКТ «Є надія, що псоріаз виліковний!»

   ПРОСПЕКТ «Визначився вектор боротьби з псоріазом! - з позицій нормалізації порушеного метаболізму, розладів адаптаційно трофічних функцій організму»

    ПРОСПЕКТ «Успіхи і нові можливості в лікуванні хронічної прогресуючої патології неінфекційної патології».

  ПРОСПЕКТ  «Нова ефективна лікувальна технологія широкого кола захворювань мультифакторної природи, які важко піддаються лікуванню».

    РЕЖИМ РОБОТИ  лікарів МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ТОВ «НВЦ «Логос».

    ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ НЕОБХІДНО МАТИ:

    МЦ  ТОВ «НВЦ «ЛОГОС» «АВТОРИЗОВАНІ НОВАТОРСЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Згідно «Положень про медичний центр» ТОВ «НВЦ «ЛОГОС» Р.І., п.1.4.